Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên kinh doanh tháng 05/2023

03/05/2023 05:35:00 AM

Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên kinh doanh tháng 05/2023

Để đáp ứng kế hoạch kinh doanh hè 2023, Công ty TNHH TM DV Minitour – Nhà xe Trần Quang cần tuyển cộng tác viên yêu cầu như sau
Nhà xe Trần Quang - Tuyển dụng tháng 05/2021

Nhà xe Trần Quang - Tuyển dụng tháng 05/2021

Tuyển dụng tài xế

Tuyển dụng tài xế